Wat wij geloven

De Hervormde Gemeente Oosterwijk gelooft dat de Bijbel het Woord Van God is. Tijdens onze kerkdiensten wordt alles wat in de Bijbel staat uitgelegd met als kern dat wie in de Heere Jezus gelooft vergeving van zonden ontvangt. Hierdoor
wordt de relatie met God hersteld en neemt de Heilige Geest intrek in het hart.

Dan wil je voortaan een leven leiden zoals de Heere Jezus dat van ons vraagt.
Hem liefhebben boven alles en de naaste als jezelf.

Daarom willen we zoveel mogelijk mensen deze blijde boodschap bekend maken. Onze kerkdeuren staan iedere zondag voor u open. Welkom!

Onze visie op kerk-zijn

Het is van groot belang om, in een tijd van secularisatie en verwereldlijking in de kerken, vast te houden aan de leer die naar de Godzaligheid leidt. Een ruim Evangelie van genade voor zondaren, dat bekering nodig is, maar dat ook gevraagd mag worden: ‘Toon mij uw geloof uit uw werken’. We zoeken het niet in liturgische vernieuwingen maar in het aanhoudend bidden om de werking van de Heilige Geest die vernieuwing van hart bewerkstelligt en waar we ons 100% voor inzetten. Bij het uitnodigingsbeleid voor predikanten en het beroepen van een nieuwe predikant zijn dit elementaire uitgangspunten die ook regelmatig onderwerp van het gesprek in de kerkenraad en met de gemeente dienen te zijn. Wie maar enigszins kan bijdragen aan het opbouwen en laten functioneren van onze gemeente zal hiervoor worden benaderd. De visie op ons kerk-zijn betekent daarom dat iedereen ‘van buiten’ van harte welkom is. De kerk is tenslotte van alle tijden en plaatsen.