Zending & Evangelisatie

Onze gemeente wil naast het ondersteunen van de zending ‘ver weg’ ook graag dichter bij huis mensen met het Evangelie bereiken. U moet daarbij denken aan het buurtschap Oosterwijk en haar directe omgeving. Daarom zullen regelmatig evangelisatie-activiteiten worden georganiseerd die op deze website en via onze nieuwsbrief aangekondigd worden. Te denken valt aan flyeren en met mensen in gesprek gaan, het houden van een evangelisatiedienst en/of rommelmarkt op ons parkeerterrein. En niet te vergeten het benaderen van onze ‘kaartenbakleden’. Om zo door persoonlijk contact mensen weer te bewegen naar Gods huis te komen en de Blijde Boodschap te mogen horen!

De agenda met activiteiten zal op deze website worden gepubliceerd. De meest recente evangelisatieactiviteit betrof een Kerstzangavond in ons kerkgebouw op zaterdagavond 23 december 2023, waarvoor uitgebreid is geflyerd. Zie hiernaast een foto van deze zangavond.

Wilt u meer weten over onze zendings- en evangelisatieactiviteiten? Neem dan contact op met: Sake Hoornstra, tel.no. 06-13466118