Catechisatie

De Hervormde Gemeente van Oosterwijk kent 3 catechisatiegroepen. Een groep in de leeftijd van ongeveer 12 tot 15 jaar, een groep vanaf 15 jaar en een groep belijdeniscatechisatie. De groepen worden op dit moment onderwezen door ds. E. van Rooijen.

In seizoen 2023-2024, wordt in de groep van 12 tot 15 jaar de schepping (Bijbelboek Genesis) behandeld. De groep van 15 jaar en ouder behandelt diverse actuele onderwerpen uit de Bijbel. Er is bewust gekozen om niet uit een boekje te werken, maar direct onderwijs vanuit de Bijbel die aansluit op de huidige tijd waarin wij leven. Er is deze winter geen belijdeniscatechisatie.