Bijbelstudie

De Bijbelkring kiest een Bijbelboek om dat te lezen en te bestuderen. Dit jaar is dat de Jozefsgeschiedenis uit Genesis 37 – 50. We lezen in een doorgaande volgorde het Bijbelgedeelte waarna er een inleiding volgt waarbij er gelegenheid tot vragen en opmerkingen is. De bedoeling is om verdieping te vinden en de toepassing naar het dagelijks geestelijk leven. Buiten de vakantieperiodes komen we om de veertien dagen samen in de consistoriekamer van de kerk. We beginnen om 19.30 uur en sluiten om 21.30 uur weer af. Ds. Van Rooijen houdt steeds de inleidingen rekening houdend met volop mogelijkheid tot inbreng van de deelnemers. De vastgestelde data zijn in het jaarrooster opgenomen. De kring bestaan nu uit ca. vijftien deelnemers. Een ieder is van harte welkom.