Begraven

Achter het kerkgebouw van Oosterwijk bevindt zich een begraafplaats die in eigendom en beheer is van de Hervormde Gemeente Oosterwijk. Ook wordt er nog steeds begraven.

Op deze begraafplaats kunnen begraven worden:

  • (voormalige) leden van de Hervormde gemeente Oosterwijk;
  • personen woonachtig zijnde of gewoond hebbende op het grondgebied van Oosterwijk (thans deel uitmakend van de burgerlijke gemeente Vijfheerenlanden);
  • personen die een familiebetrekking hebben met personen die voorheen op de begraafplaats zijn begraven;

De uitgifte van graven met eigendomsrecht gebeurt voor een periode van 30 jaar en kan steeds voor 10 jaar worden verlengd. Reserveren van graven is mogelijk. Het ruimen van graven vindt niet plaats.

Wilt u meer weten over begraven in Oosterwijk, de condities waaronder en de kosten hiervan, neem dan contact op met:

Ouderling-kerkvoogd A.W. Keppel
telefoonnummer 06-23601732
e-mail: scriba@kerkinoosterwijk.nl

of ouderling-kerkvoogd H.L. Verheugen
telefoonnummer 06-83263598
e-mail: hlverheugen@kerkinoosterwijk.nl.