Reguliere kerktijden

Klik hier voor meer informatie omtrent onze kerktijden en diensten.

Onze lijfspreuk

“Ik weet uw werken; zie, Ik heb een geopende deur voor u gegeven, en niemand kan die sluiten;
want gij hebt kleine kracht, en gij hebt Mijn woord bewaard, en hebt Mijn Naam niet verloochend.”

ANBI gegevens

Meer over de ANBI gegevens treft u hier:

Contact