Dagelijks Woord - een goed begin van de dag

Wat wij geloven
En Hij is een Verzoening voor onze zonden; en niet alleen voor de onze, maar ook voor de zonden van de hele wereld. (1 Joh. 2:2)
Kerkenraad
Ziet daarom uit, broeders, naar mannen uit uw midden (...) die wij voor deze noodzakelijke taak zullen aanstellen. (Hand. 6:3, red.)
Bijbelkring
Ik heb het wetboek van de HEERE gevonden. Hilkia gaf die boekrol aan Safan, en die las het. (2 Kon. 22:8)

We zijn niet van vandaag of gisteren

Wat een historie. Al voor het jaar 1000 stond er in Oosterwijk, een schilderachtig plaatsje langs de Linge bij Leerdam (dat toen nóg kleiner was), een kapel. Al eeuwenlang komen mensen uit Oosterwijk en omgeving ’s zondags bij elkaar. Het kerkgebouw waar we nog altijd samenkomen stamt uit de tweede helft van de 19e eeuw.

Onze gemeente vormt sinds 1953 een combinatie met de Hervormde gemeente van Nieuwland. Beide gemeenten zijn geheel zelfstandig, maar hebben samen één predikant. 

We leven van het geloof dat Jezus Christus gisteren en heden Dezelfde is. En zal blijven. Zo mogen we onderweg naar morgen!