Kerkenraad

De samenstelling, functieverdeling en bereikbaarheid van de huidige kerkenraad(sleden) is als volgt:

Pastoraal medewerker: De kerkenraad wordt bijgestaan door een pastoraal medewerker:

De predikantsplaats is momenteel vacant.