Cursus Hebreeuws

De cursus Hebreeuws wordt om de veertien dagen in de consistoriekamer van de kerk gegeven. Aan de hand van de lezing van Genesis wordt de Hebreeuwse achtergrond belicht en vormt al lezende de inleiding in de taal die de Heere koos om Zich kenbaar te maken. De verschillende grammaticale elementen komen bij het lezen aan de orde. De methode is niet die van een taalstudie zodat er geen dorre rijtjes geleerd behoeven te worden. Het is de bedoeling om via de Bijbel kennis te krijgen van de Hebreeuwse culturele achtergrond waarbij de verdieping in de betekenis een belangrijk geestelijk motief is. De cursus vereist geen voorkennis en heeft een basaal niveau. Vanuit Gods eigen taal proberen we te verstaan wat de Heere als verbond met ons leven bedoelt. De avonden vinden steeds op vrijdagen plaats en beginnen om 19.30 uur om af te sluiten rond 21.30 uur.
Een ieder, ook van buiten de gemeente, is van harte welkom. De toegang is gratis. Een collectebusje ter bestrijding van de onkosten is steeds aanwezig.