Jeugdvereniging

De jeugdvereniging van de Hervormde gemeente Oosterwijk is opgericht op 11 mei 2023 en heeft toen de naam ‘Noach’ gekregen. De naam ‘Noach’ verwijst naar een nieuw begin; een nieuw begin voor de Hervormde gemeente van Oosterwijk. De Bijbeltekst waarmee de vereniging is ingeluid is:

Jesaja 55:3: ‘’Neig uw oor en kom tot Mij, luister, en uw ziel zal leven; want Ik zal met u een eeuwig verbond sluiten.’’

De Jeugdvereniging komt eens in de twee weken op zondagavond na de avonddienst bijeen. De avonden starten rond 20:00 en zijn ongeveer 21:30 afgelopen. Voor een reguliere avond bereidt een van de leden een inleiding voor. Nadat de inleiding is gehouden, gaan we uiteen in groepjes om over de inleiding door te spreken. De inleider kan hiervoor vragen voorbereiden.

Naast de reguliere avonden helpt de JV ook mee met activiteiten die in en rondom de kerk uitgevoerd worden. Zo hebben we als JV tijdens de kerstzangavond in 2023 een lied ten gehore gebracht. Daarnaast hebben we één keer in het jaar een groepsuitje.

Jongeren vanaf ca. 16 jaar kunnen lid worden. Wil je meer informatie? Neem dan contact op met Sake Hoornstra: info@kerkinoosterwijk.nl